Salaris administratie

  • Periodieke Loonverwerking
  • Loonheffing

Maandelijks moeten er loonstroken worden gedraaid en moet er elektronisch aangifte loonheffing worden gedaan.
Wij kunnen die taak voor u verrichten. Op vaste tijden kunnen periodieke mutaties worden doorgegeven, waarna de loonstroken + betalingsopdrachten tijdig bij u aanwezig zijn. De aanlevering van journaalposten en overige bijbehorende documenten behoren daar vanzelfsprekend bij.

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor de verzorging van:

  • adviseren bij het toepassen van de CAO;
  • het maken van arbeidscontracten;
  • het verzorgen van de ziek- en herstelmeldingen;
  • de administratie inzake de bedrijfstakeigenregelingen (pensioenfonds etc.);
  • controle op het toepassen van de diverse afdrachtverminderingen en loonkostensubsidies;

Prinses Beatrixweg 11 9001 JM Grou Tel. 0566-62 31 07 kantoor@dewitgrou.nl