Salarisadministratie

Salarisadministratie

Maandelijks moeten er loonstroken worden gedraaid en moet er elektronisch aangifte loonheffing worden gedaan.
Wij kunnen die taak voor u verrichten. Op vaste tijden kunnen periodieke mutaties worden doorgegeven, waarna de loonstroken + betalingsopdrachten tijdig bij u aanwezig zijn. De aanlevering van journaalposten en overige bijbehorende documenten behoren daar vanzelfsprekend bij.

U kunt bij ons terecht voor de verzorging van:

• Periodieke Loonverwerking
• Loonheffing
• Adviseren bij het toepassen van de CAO;
• Het maken van arbeidscontracten;
• Het verzorgen van de ziek- en herstelmeldingen;
• De administratie inzake de bedrijfstakeigenregelingen (pensioenfonds etc.);
• Controle op het toepassen van de diverse afdrachtverminderingen en loonkostensubsidies;