Salarisadministratie

Maandelijks moeten er loonstroken worden gedraaid en moet er elektronisch aangifte loonheffing worden gedaan. Wij kunnen die taak voor u verrichten. Op vaste tijden kunnen periodieke mutaties worden doorgegeven, waarna de loonstroken + betalingsopdrachten tijdig bij u aanwezig zijn. De aanlevering van journaalposten en overige bijbehorende documenten behoren daar vanzelfsprekend bij.


U kunt bij ons terecht voor de verzorging van:

  • Periodieke Loonverwerking
  • Loonheffing
  • Adviseren bij het toepassen van de CAO
  • Het maken van arbeidscontracten
  • Het verzorgen van de ziek- en herstelmeldingen
  • De administratie inzake de bedrijfstakeigenregelingen (pensioenfonds etc.)
  • Controle op het toepassen van de diverse afdrachtverminderingen en loonkostensubsidies